Vädret i Farhult

Temperatur: 2.2 C
Fuktighet: 79 %

Värdena avlästes: 2019-02-23 23:53:58

Senste 6 timmarna
Senste 24 timmarna
Senste 7 dygnen