Vädret i Farhult

Temperatur: 17.7 C
Fuktighet: 87 %

Värdena avlästes: 2019-06-19 06:46:42

Senste 6 timmarna
Senste 24 timmarna
Senste 7 dygnen