Vädret i Farhult

Temperatur: 3.0 C
Fuktighet: 66 %

Värdena avlästes: 2019-04-19 06:24:45

Senste 6 timmarna
Senste 24 timmarna
Senste 7 dygnen