Vädret i Bjuv

Temperatur: 19.2 C
Fuktighet: 80 %

Värdena avlästes: 2019-06-19 06:46:33

Senste 6 timmarna
Senste 24 timmarna
Senste 7 dygnen