Vädret i Bjuv

Temperatur: 2.2 C
Fuktighet: 80 %

Värdena avlästes: 2019-02-23 23:53:22

Senste 6 timmarna
Senste 24 timmarna
Senste 7 dygnen